Van nhựa tay cam Φ 21 (1/2”) TAI JAAN (ngựa)

Hàng có các chủng loại sau: D21 D27 D34 D42 D48 D60 D75 D90 D110 D140 D160 
1.1 - Dùng cho hệ thống sinh hoạt nước dân dụng và tưới 
tiêu cây trồng.
1.2 - Tránh lắp đặt nơi có nhiệt độ cao. 
( Nhiệt độ cho phép từ 00 - 60oC).
1.3 - Tránh dán keo dính vào cầu van.
Kích thước: Từ 21(1/2") - 60(2")