...
   ...
Shoponline Lồng chim Viêt Chào mừng bạn đến với Shoponline Lồng chim Viêt
Thông tin liên hệ
01659586684  
01659586684  
Hỗ trợ online
Thống kê
Tham gia từ: 13/05/2011
Lượt xem: 21560
Đánh giá:
Shoponline Lồng chim Viêt
Thanh Oai- Hà Nội
Chòe, Chào mào trúc dũi chân tầu dừa
Chòe, Chào mào trúc dũi chân tầu dừa Chào mào, chòe trúc, chân dũi dừa, đáy sàn trúc ghép. LONGCHIMVIET: Chuyên cung cấp, nhận đặt các loại lồng chim Vác: Chào mào, Mi, Khướu, Khuyên, Chòe, Gáy, Sơn...
Chào mào trúc mái bằng, đục rồng
Chào mào trúc mái bằng, đục rồng Chào mào trúc đục rồng, tang, chân, cài cầu cóng. lồng cao 5 vanh. LONGCHIMVIET: Chuyên cung cấp, nhận đặt các loại lồng chim Vác: Chào mào, Mi, Khướu, Khuyên, Chòe,...
Chào mào trúc mái bằng đục chân dơi
Chào mào trúc mái bằng đục chân dơi chào mào trúc đục chân dơi, lồng 4 vanh.
Lồng Gáy trúc Bu đục rồng
Lồng Gáy trúc Bu đục rồng. LONGCHIMVIET: Chuyên cung cấp, nhận đặt các loại lồng chim Vác: Chào mào, Mi, Khướu, Khuyên, Chòe, Gáy, Sơn Ca, Yến .... Chuyên cung cấp các loại phụ kiện lồng chim: Cầu,...
Chào mào gỗ kiểu Huế pha Đà Nẵng
Chào mào gỗ kiểu Huế pha Đà Nẵng Gỗ vuông, cắt rồng, có khay hứng phân. LONGCHIMVIET: Chuyên cung cấp, nhận đặt các loại lồng chim Vác: Chào mào, Mi, Khướu, Khuyên, Chòe, Gáy, Sơn Ca, Yến .... Chuyên...
Lồng Chòe lửa trơn kỹ
Chòe lửa trơn kỹ đường kính 80, cao 1m LONGCHIMVIET: Chuyên cung cấp, nhận đặt các loại lồng chim Vác: Chào mào, Mi, Khướu, Khuyên, Chòe, Gáy, Sơn Ca, Yến .... Chuyên cung cấp các loại phụ kiện lồng...
Lồng Cu Gáy trúc trạm rồng, tách vanh
Lồng Cu Gáy trúc trạm rồng, tách vanh. LONGCHIMVIET: Chuyên cung cấp, nhận đặt các loại lồng chim Vác: Chào mào, Mi, Khướu, Khuyên, Chòe, Gáy, Sơn Ca, Yến .... Chuyên cung cấp các loại phụ kiện lồng...
Chào mào trúc đục hạt gạo
Chào mào trúc đục hạt gạo Chào mào trúc đục hạt gạo, chân, cài cầu cóng, cửa... Giá: 350k (sàn gỗ) 450k (sàn trúc ghép) LONGCHIMVIET: Chuyên cung cấp, nhận đặt các loại lồng chim Vác: Chào mào, Mi,...
Chòe, chào mào trúc đẹp, chân dũi tầu dừa
Chòe, chào mào trúc đẹp, chân dũi tầu dừa Chào mào, chòe trúc chân dũi dừa, cửa huế. LONGCHIMVIET: Chuyên cung cấp, nhận đặt các loại lồng chim Vác: Chào mào, Mi, Khướu, Khuyên, Chòe, Gáy, Sơn Ca,...
Chào mào trúc đục chim hoa
Chào mào trúc đục chim hoa Chân gỗ thị đục chim hoa. LONGCHIMVIET: Chuyên cung cấp, nhận đặt các loại lồng chim Vác: Chào mào, Mi, Khướu, Khuyên, Chòe, Gáy, Sơn Ca, Yến .... Chuyên cung cấp các loại...
Chào mào trúc chân tách gạch
Chào mào trúc chân tách gạch Chào mào trúc chân tách gạch, lồng 5 vanh. LONGCHIMVIET: Chuyên cung cấp, nhận đặt các loại lồng chim Vác: Chào mào, Mi, Khướu, Khuyên, Chòe, Gáy, Sơn Ca, Yến .... Chuyên...
Lồng Gáy trúc thổ trơn
Lồng Gáy trúc thổ trơn LONGCHIMVIET: Chuyên cung cấp, nhận đặt các loại lồng chim Vác: Chào mào, Mi, Khướu, Khuyên, Chòe, Gáy, Sơn Ca, Yến .... Chuyên cung cấp các loại phụ kiện lồng chim: Cầu, Cóng,...